HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

B1: Tìm kiếm sản phẩm tại iruka.vn

B2: sau khi tìm được sản phẩm mong muốn bấm THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Nhìn góc phải bấm vào GIỎ HÀNG để tiến đến thanh toán

B3: Nhập thông tin khách hàng và bấm nút ĐẶT HÀNG