Hiển thị kết quả duy nhất

-3%
290,000
-3%
340,000
-2%
-19%
-8%
240,000
-20%
80,000