CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

IRUKA.VN chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của Quý khách, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của Quý khách. Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà Quý khách cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về Quý khách được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp Quý khách hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.

Chúng tôi xây dựng Chính sách bảo mật này nhằm giúp cho các khách hàng và khách viếng thăm hiểu rằng chúng tôi thu thập những thông tin gì và bằng những cách nào; chúng tôi sử dụng được thông tin thu thập được như thế nào và vào lúc nào; chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn bằng những cách gì; ai có thể tiếp cận những thông tin đó và làm thế nào để bạn đính chính thông tin nếu những thông tin đó không chính xác.

Khi quý khách truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng quý khách hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Tất cả nội dung Quý khách xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của Quý khách và giúp Quý khách lựa chọn dịch vụ. Vì thế, Quý khách được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách cung cấp thông tin cá nhân, và khi đó, khách hàng phải cung cấp các thông tin liên hệ đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của Quy định sử dụng dịch vụ IRUKA. IRUKA.VN thu thập thông tin về các khách hàng, người dùng viếng thăm website bằng ba cách: (1) nhật ký trên máy chủ của chúng tôi,  (2) thông tin do Khách hàng cung cấp.

II. NHẬT KÝ TRÊN MÁY CHỦ (1)

Khi bạn ghé thăm website của IRUKA.VN, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhằm phục vụ cho việc quản trị website và đánh giá việc sử dụng website đó. Các thông tin sẽ được thu thập bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin như:

– Địa chỉ của bạn trên Internet (địa chỉ IP);

– Loại trình duyệt hoặc loại máy tính mà bạn sử dụng để truy cập;

– Số liên kết/trang mà bạn đã xem trên website của chúng tôi;

– Bạn truy cập đến website từ bang hoặc quốc gia nào;

– Ngày giờ bạn truy cập website;

– Tên nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn;

– Địa chỉ/trang web mà bạn thông qua đó viếng thăm website của chúng tôi

III. THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP (3)

3.1. Trên website của chúng tôi, bạn có thể đăng ký để đặt mua các sản phẩm và dịch vụ, chia sẻ các thông tin cá nhân và tham gia các cuộc điều tra. Khi bạn đăng ký, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ cư trú, địa chỉ email hoặc số điện thoại và các thông tin cần thiết khác. Chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của Quý khách, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với Quý khách qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại… khi có các vấn đề về sản phẩm/dịch vụ do chúng tôi cung cấp; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến Quý khách những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ IRUKA.VN

3.2. Nếu Quý khách đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với Quý khách để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của Quý khách. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của Quý khách, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặt hàng (ví dụ: đăng ký với VNNIC, giải quyết tranh chấp). IRUKA.VN cam kết bảo vệ sự riêng tư của Quý khách, không mua bán thông tin cá nhân của Quý khách cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

3.3. Nếu bạn đặt mua sản phẩm/dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên quan đến tài chính như mã số thẻ tín dụng, thông tin tài khoản ngân hàng. Mọi thông tin tài chính đó chỉ nhằm mục đích thanh toán phí cho các sản phẩm/dịch vụ mà bạn đặt mua. Nếu là thẻ tín dụng, thông tin đó có thể được chuyển tiếp qua nhà cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng của bạn.

3.4. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, Quý khách hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

Quý khách hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân Quý khách cung cấp khi sử dụng trang web có thể được bảo lưu tại trụ sở hay chi nhánh của IRUKA.VN, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của IRUKA.VN.

IV. SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

4.1. IRUKA.VN sử dụng các thông tin do khách hàng chủ động cung cấp hoặc thu thập được dành cho các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

4.1.1. Thống kê số lượng người truy cập vào website và mức độ quan tâm tới các loại hình dịch vụ của chúng tôi và các tiêu chí thống kê khác do IRUKA.VN quyết định.

4.1.2. Quản lý thông tin xác thực quyền sở hữu tài khoản khách hàng (nếu khách hàng có đăng ký tài khoản với IRUKA.VN) và thực hiện các thao tác nhằm cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và chăm sóc khách hàng.

4.1.3. Cung cấp cho bên thứ ba có liên quan trong các trường hợp quy định tại Chính sách bảo mật. Cung cấp cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu;

V. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

IRUKA.VN sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của Quý khách bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi Quý khách còn liên kết với hoạt động của chúng tôi. 

VI. THỜI GIAN LƯU THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi truy cập các website trong hệ thống quản lý của IRUKA.VN hoặc cung cấp thông tin liên hệ theo yêu cầu của IRUKA.VN khách hàng hoàn toàn chấp nhận rằng những thông tin liên hệ sẽ được lưu trữ trong hệ thống máy chủ của IRUKA.VN và trở thành cơ sở dữ liệu của IRUKA.VN cho đến khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hợp đồng sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc có thể kéo dài thêm trong các trường hợp mà IRUKA.VN xét thấy cần thiết khác.

VII. VIỆC THAY ĐỔI QUY ĐỊNH

IRUKA.VN có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nội dung của Chính sách riêng tư bất cứ khi nào nhằm phù hợp với quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho Quý khách, IRUKA.VN sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua email Quý khách đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ. Mọi thay đổi có hiệu lực kể từ khi được công bố trên website của IRUKA.VN. IRUKA.VN khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Thông báo về Chính sách bảo mật của chúng tôi để cập nhật những thay đổi trong Chính sách này.